miercuri, 31 august 2011

Protest la Cotroceni pentru Roşia Montană. Reprezentanţii PPP în schimb de replici dure cu preşedintele Băsescu.


STATUL POLIŢIENESC LA ROŞIA MONTANĂ. PPP sesizează autorităţile în drept.

Partidul „Pentru Patrie” aduce la cunoştinţa opiniei publice româneşti şi internaţionale, si implicit autoritatilor publice din Romania, faptul că, pe tot parcursul taberei organizate la Rosia Montana in perioada 27-28.08.2011, participanţii la acest eveniment au fost permanent monitorizaţi într-o manieră agresivă de agenţi în civil utilizînd tehnica de inregistrare audio si video.

Precizăm că tabăra naţionalistă de la Roşia Montană s-a desfăşurat pe o proprietate privată, cu acordul celor în drept, în conformitate cu prevederile legilor în vigoare şi în baza dreptului garantat de Constituţie oricărui cetăţean şi oricărei organizaţii, după ce în prealabil avizasem atât autoritatea locală, cât şi reprezentanţii ordinii publice din localitate.

Pe tot parcursul prezenţei noastre în zonă, în imediata vecinătate a taberei aflate într-o poiană din apropierea localităţii, s-au aflat indivizi în civil, purtînd ochelari fumurii, care au monitorizat activitatea noastră, iar în timpul petrecut de participanţi în localitatea Roşia Montană, aceştia au fost monitorizaţi, filmaţi şi fotografiaţi în mod agresiv, de agenţi în civil utilizînd autoturisme cu numere de înmatriculare aparţinînd companiei miniere interesate de dezvoltarea controversatului proiect.

Evidenţiem că în cursul după amiezii de 27 august, am fost urmariţi la mică distanţă de o echipă mixtă, alcătuită dintr-un poliţist în uniformă şi un civil cu ochelari de soare, aflaţi într-o maşină purtînd iniţialele companiei în cauză.

Agenţii nu s-au sfiit să pătrundă chiar în interiorul Bisericii Unitariene, singurul spaţiu public în care am găsit posibilitatea de a ne întruni în mod organizat, filmîndu-ne şi fotografiindu-ne fără a ne cere acordul, agresandu-ne astfel in intimitatea şi demnitatea noastră. Dorim, de asemenea, să precizăm că, pe parcursul prezenţei noastre în localitate, persoane cunoscute ca susţinători ai proiectului au proferat provocări.

Cea mai jignitoare provocare o considerăm însă descinderea în tabără a reprezentaţilor Poliţiei şi Jandarmeriei, care au pretextat o reclamaţie în baza căreia, în tabăra naţionalistă s-ar fi aflat arme de foc, în ciuda caracterului paşnic şi legal pe care organizaţia noastră l-a manifestat întotdeauna.

Mărturisim că, pe tot parcursul celor două zile petrecute in zona, am avut cu toţii senzaţia că ne-am întors în urmă cu 21 de ani, în plină represiune comunistă.

Considerăm că acţiunile continue de monitorizare agresivă şi violare a intimităţii, desfăşurate de agenţi în civil, uneori împreună cu reprezentanţi în uniformă ai ordinii publice, precum şi ampla desfăşurare de forţe ale Poliţiei şi Jandarmeriei în centrul localităţii în timpul cât participanţii la tabără s-au aflat în acel spaţiu, constituie o gravă violare a drepturilor şi libertăţilor constituţionale, avînd caracterul unor activităţi de poliţie politică.

În condiţiile în care aceste activităţi specifice statului poliţienesc s-au petrecut în spaţii publice, rezidenţiale şi turistice, aşadar în zone deschise publicului larg, considerăm că la Roşia Montană avem de a face cu revenirea la practici caracteristice regimurilor totalitare. Iar dacă agenţii în civil se dovedeşte că aparţin companiei miniere, situaţia este cu atât mai gravă, cu cât entităţi private se substituie instituţiilor abilitate prin lege să monitorizeze – doar în anumite situaţii prevăzute prin Lege! – viaţa privată a cetăţenilor şi activitatea organizaţiilor legal constituite.

În aceste condiţii, Partidul „Pentru Patrie”, credincios principiilor exercitarii neingradite a libertăţii de expresie de asociere, garantate de însăşi Constituţia României şi de documentele internaţionale la care România este parte, sesizează oficial Ministerul de Interne, Poliţia Jandarmeria, Serviciul Român de Informaţii şi în mod special Preşedintia României, personal pe dl. Traian Băsescu, în legătură cu desfăşurarea unor acţiuni de poliţie politică cu ocazia taberei naţionaliste de la Roşia Montană, precum şi cu desfăşurarea de către forţe private a unor activităţi permise doar instituţiilor abilitate.

Cerem tuturor acestor instituţii să demareze o anchetă oficială pe marginea acestor evenimente grave, care decredibilizează existenţa statului de drept în România. Pe această cale anunţăm că vom face cunoscută situaţia de la Roşia Montană tuturor forurilor internaţionale abilitate cu apărarea drepturilor omului şi libertăţilor cetăţeneşti.

Partidul „Pentru Patrie” a fost înfiinţat de foşti deţinuţi politici, luptători în Rezistenţa anticomunistă,oameni care zeci de ani au fost perscutaţi şi monitorizaţi pentru credinţa lor politică. Membrii acestui partid preţuiesc poate mai bine ca oricine în România respectul dreptului de expresie şi asociere, precum şi dreptul la intimitatea vieţii personale.

Partidul „Pentru Patrie”

Presedinte Executiv: Coriolan Baciu

Secretar General: Florin Dobrescu

_________________________________

O parte a agenţilor, "în exerciţiul funcţiunii"

Automobil din care eram filmaţi.

TABĂRA NAŢIONALISTĂ DE LA ROŞIA MONTANĂ 2011. LEGIONARII SE OPUN FERM PROIECTULUI MINIER.

Legionarii se opun ferm proiectului minier de la Roşia Montană // Măsuri poliţieneşti fără precedent faţă de Tabăra Naţionalistă // Un paradis de salvat; certificatul de naştere al poporului român nu trebuie şters de pe faţa pământului // Un oraş sub asediu. Tineretul naţionalist a cunoscut în mod direct realităţile crude ale comunităţii de la Roşia Montană // Fundaţia "Ion Gavrilă Ogoranu" a decernat Diploma "Rezistenţa Naţională" căpeteniei rezistenţei de la Roşia Montană, Eugen Cornea // Naţionaliştii condamnă implicarea Tabăra Naţionalistă dă semnalul luptei de rezistenţă naţională pentru salvarea Munţilor Apuseni şi împotriva jefuirii ultimei resurse strategice a României


____________________________________

În cursul zilei şi nopţii de vineri, 26 august 2011, membri ai mai multor filiale ale Partidului "Pentru Patrie" au sosit, pe rând, în tabăra de la Roşia Montană.

Toţi aveam acelaşi scop: să facem tot ce putem pentru a opri acest proiect şi să arătăm localnicilor care, prin sacrificii enorme, rezistă în faţa acestui dezastru, ca nu sunt singuri. În ultima perioadă preşedintele Romaniei, domnul Traian Basescu, a dus o campanie din ce în ce mai agresivă în favoarea acestui proiect, fapt care ne-a arătat încă odată cât de vânduţi sunt cei ce se află în fruntea ţării.

De fapt, această tabără în sine s-a dorit o formă de protest faţă de dezastruosul proiect minier susţinut fără nici o ruşine şi în contra tuturor uzanţelor, de preşedintele Băsescu.

Ajunşi la Roşia Montană, am avut ocazia să vedem la faţa locului ce ar însemna pentru această regiune exploatarea proiectată de cei de la compania Gold Corporation.

Ca şi anul trecut, am avut norocul de a-l avea ca ghid pe domnul Zeno Cornea, unul din principalii opozanţi ai proiectului, un om deosebit de pregătit profesional, cu o vastă cultură generală, care cunoaşte foarte bine istoria localităţii, fiind şi un adevarat specialist în minerit.Astfel am avut ocazia de a afla amănunte pe care nici unul din marile trusturi de presă nu le spune, din motive legate bineînţeles de uriaşele subvenţii pe care aceste instituţii media le primesc de la compania Gold Corporation. Nimeni nu vorbeste la televizor despre modul murdar în care compania Gold Corporation a reusit sa dezbine comunitatea de la Roşia Montana. Nimeni nu vorbeşte despre drama celor care se opun acestui proiect, oameni care, împreună cu familiile lor, trebuie sa trăiască înconjuraţi de privirile pline de ură, sub ameninţările şi reclamaţiile neîncetate ale celor care au cedat tentaţiei banilor. Pe nici un jurnalist nu-l intereseaza acest lucru. Toţi vorbesc doar de partea financiară, bineînţeles, la rândul ei importantă, dar uită acest aspect, aşa cum uită şi de valoarea istorică inestimabilă a acestei localităţi pe care specialişti de renume din întreaga lume civilizată o doresc inclusă pe lista siturilor UNESCO, în patrimoniul cultural-istoric al omenirii. Într-o săptămână de dezbateri aprinse pe toate posturile de televiziune, nimeni nu a vorbit despre aceste aspecte.

După ce am vizitat masivul Cârnic şi locurile care ar trebui să dispară de pe faţa pământului în cazul în care proiectul va demara, ne-am întors în localitate, mărşăluind până la biserica unitariană, al cărei preot este singurul cleric ce se opune proiectului minier. Preoţii slujitori la toate celelalte biserici - ortodoxă, greco-Catolică şi romano-Catolică, sunt de mult susţinători zeloşi ai proiectului, făcînd propagandă acestuia prin materialele publicitare ale companiei chiar în incinta bisericilor, în timpul liturghiilor. Uşile acestor 3 biserici sunt închise manifestărilor celor ce se opun proiectului, singura care dă posibilitate acestor organizaţii să se întrunească în interiorul ei fiind biserica unitariană, al cărei preot merită tot respectul concetăţenilor săi.

Aici, în cadrul discuţiilor pe tema salvării Roşiei Montane, secretarul Fundaţiei Ion Gavrilă Ogoranu a înmânat domnului Zeno Cornea, preşedintele Fundaţiei Culturale Roşia Montană, Diploma "Rezistenţa Naţională" pentru întreaga activitate şi sacrificiile depuse în vederea apărării patrimoniului cultural-spiritual al neamului românesc din Munţii Apuseni şi pentru apărarea intereselor Neamului Românesc, moment deosebit de emoţionant.

Vrem să subliniem faptul că, în permanenţă am fost filmaţi, uneori în mod ostentativ, din toate direcţiile. Agenţi în civil, purtînd ochelari de soare şi comunicând în telefoane, s-au aflat permanent în preajma taberei aşezate de noi pe malul Tăului (Lacului) cu Brazi. Marşul nostru, în coloană şi cu drapele, prin localitate a fost supravegheat îndeaproape de unul din jeep-urile companiei miniere, în care un poliţist în uniformă, alături de un civil al Goldului, ne filmau permanent. Unul din agenţi nu s-a sfiit să pătrundă în biserica Unitariană, singura din localitate al cărei preot se opune proiectului, nelăsîndu-se cumpărat de companie. Acest agent, sub acoperirea de turist ne-a fotografiat din toate poziţiile, iar ulterior, a stat o oră peste drum de curtea bisericii, filmînd orice mişcare. Monitorizarea nostră cu camere foto şi video s-a făcut ostentativ, provocator, iar în momentul în care am ajuns în piaţa istorică a localităţii nu au lipsit provocările ordinare din partea anumitor civili. Prin zonă mişunau echipaje de Poliţie şi jandarmi, iar anumite servicii de informaţii nu lipseau nici ele. Cea mai ridicolă acţiune a organelor de ordine a fost însă descinderea în tabără a Poliţiei şi jandarmilor, sub pretextul unei reclamaţii primite, conform căreia în tabăra naţionalistă s-ar afla arme de foc.

Tensiunea dintre cele două tabere era evidentă, însă camarazii noştri s-au comportat exemplar, nerăspunzînd la provocări. Pentru noi este uşor: venim două-trei zile şi apoi plecăm, dar oamenii aceştia care luptă pentru salvarea Roşiei Montane, trăiesc de mai bine de 15 ani, zi de zi, în această localitate care seamănă tot mai mult cu un oraş sub asediu.

Toate aceste lucruri le ştiam, cei care am fost şi in 2010, chiar de la faţa locului, iar ceilalţi din articolele pe care au avut ocazia să le citească. Cu alte cuvinte nu am fost surprinşi de cele văzute. Ceea ce ne-a surprins însă a doua zi, a fost vizita făcuta, fără nici un anunţ, de către preşedintele Traian Băsescu. Nu credeam că într-o ţară a cărei Constituţie consfinţeşte principiul separării puterilor în stat, un preşedinte care nu are nici o prerogativă în promovarea unui proiect privat, se poate implica atât de agresiv în sprijinirea demersurilor unei companii străine. A fost o nouă ocazie pentru dânsul să facă o baie de mulțime înconjurat de oamenii plătiți de Gold Corporation, un lucru foarte important pentru dânsul ținând cont că în ultima periodă a fost primit doar cu huiduieli. Suntem siguri că vizita dânsului nu a fost anunțată pentru faptul că era convins că nici aici cu toată finanțarea companiei nu ar fi fost primit atât de bine dacă s-ar fi știut despre aceasta.

Cu toate acestea noi ne păstrăm încă convingerea că acest proiect nu va porni niciodată. Sunt convins că deși românii au lăsat guvernanții, fără să se opună să vândă celelalte resurse ale țarii de data aceasta acest lucru nu se va mai întâmpla, în problema Roșiei Montane românii nu vor lăsa ca acești oamenii orbiți de strălucirea aurului de acolo să facă un asemenea proiect.

luni, 29 august 2011

TABĂRA NAŢIONALISTĂ DE LA ROŞIA MONTANĂ 2011. LEGIONARII SE OPUN FERM PROIECTULUI MINIER.

Legionarii se opun ferm proiectului minier de la Roşia Montană // Măsuri poliţieneşti fără precedent faţă de Tabăra Naţionalistă // Un paradis de salvat; certificatul de naştere al poporului român nu trebuie şters de pe faţa pământului // Un oraş sub asediu. Tineretul naţionalist a cunoscut în mod direct realităţile crude ale comunităţii de la Roşia Montană // Fundaţia "Ion Gavrilă Ogoranu" a decernat Diploma "Rezistenţa Naţională" căpeteniei rezistenţei de la Roşia Montană, Eugen Cornea // Naţionaliştii condamnă implicarea Tabăra Naţionalistă dă semnalul luptei de rezistenţă naţională pentru salvarea Munţilor Apuseni şi împotriva jefuirii ultimei resurse strategice a României


____________________________________

În cursul zilei şi nopţii de vineri, 26 august 2011, membri ai mai multor filiale ale Partidului "Pentru Patrie" au sosit, pe rând, în tabăra de la Roşia Montană.

Toţi aveam acelaşi scop: să facem tot ce putem pentru a opri acest proiect şi să arătăm localnicilor care, prin sacrificii enorme, rezistă în faţa acestui dezastru, ca nu sunt singuri. În ultima perioadă preşedintele Romaniei, domnul Traian Basescu, a dus o campanie din ce în ce mai agresivă în favoarea acestui proiect, fapt care ne-a arătat încă odată cât de vânduţi sunt cei ce se află în fruntea ţării.

De fapt, această tabără în sine s-a dorit o formă de protest faţă de dezastruosul proiect minier susţinut fără nici o ruşine şi în contra tuturor uzanţelor, de preşedintele Băsescu.

Ajunşi la Roşia Montană, am avut ocazia să vedem la faţa locului ce ar însemna pentru această regiune exploatarea proiectată de cei de la compania Gold Corporation.

Ca şi anul trecut, am avut norocul de a-l avea ca ghid pe domnul Zeno Cornea, unul din principalii opozanţi ai proiectului, un om deosebit de pregătit profesional, cu o vastă cultură generală, care cunoaşte foarte bine istoria localităţii, fiind şi un adevarat specialist în minerit.Astfel am avut ocazia de a afla amănunte pe care nici unul din marile trusturi de presă nu le spune, din motive legate bineînţeles de uriaşele subvenţii pe care aceste instituţii media le primesc de la compania Gold Corporation. Nimeni nu vorbeste la televizor despre modul murdar în care compania Gold Corporation a reusit sa dezbine comunitatea de la Roşia Montana. Nimeni nu vorbeşte despre drama celor care se opun acestui proiect, oameni care, împreună cu familiile lor, trebuie sa trăiască înconjuraţi de privirile pline de ură, sub ameninţările şi reclamaţiile neîncetate ale celor care au cedat tentaţiei banilor. Pe nici un jurnalist nu-l intereseaza acest lucru. Toţi vorbesc doar de partea financiară, bineînţeles, la rândul ei importantă, dar uită acest aspect, aşa cum uită şi de valoarea istorică inestimabilă a acestei localităţi pe care specialişti de renume din întreaga lume civilizată o doresc inclusă pe lista siturilor UNESCO, în patrimoniul cultural-istoric al omenirii. Într-o săptămână de dezbateri aprinse pe toate posturile de televiziune, nimeni nu a vorbit despre aceste aspecte.

După ce am vizitat masivul Cârnic şi locurile care ar trebui să dispară de pe faţa pământului în cazul în care proiectul va demara, ne-am întors în localitate, mărşăluind până la biserica unitariană, al cărei preot este singurul cleric ce se opune proiectului minier. Preoţii slujitori la toate celelalte biserici - ortodoxă, greco-Catolică şi romano-Catolică, sunt de mult susţinători zeloşi ai proiectului, făcînd propagandă acestuia prin materialele publicitare ale companiei chiar în incinta bisericilor, în timpul liturghiilor. Uşile acestor 3 biserici sunt închise manifestărilor celor ce se opun proiectului, singura care dă posibilitate acestor organizaţii să se întrunească în interiorul ei fiind biserica unitariană, al cărei preot merită tot respectul concetăţenilor săi.

Aici, în cadrul discuţiilor pe tema salvării Roşiei Montane, secretarul Fundaţiei Ion Gavrilă Ogoranu a înmânat domnului Zeno Cornea, preşedintele Fundaţiei Culturale Roşia Montană, Diploma "Rezistenţa Naţională" pentru întreaga activitate şi sacrificiile depuse în vederea apărării patrimoniului cultural-spiritual al neamului românesc din Munţii Apuseni şi pentru apărarea intereselor Neamului Românesc, moment deosebit de emoţionant.

Vrem să subliniem faptul că, în permanenţă am fost filmaţi, uneori în mod ostentativ, din toate direcţiile. Agenţi în civil, purtînd ochelari de soare şi comunicând în telefoane, s-au aflat permanent în preajma taberei aşezate de noi pe malul Tăului (Lacului) cu Brazi. Marşul nostru, în coloană şi cu drapele, prin localitate a fost supravegheat îndeaproape de unul din jeep-urile companiei miniere, în care un poliţist în uniformă, alături de un civil al Goldului, ne filmau permanent. Unul din agenţi nu s-a sfiit să pătrundă în biserica Unitariană, singura din localitate al cărei preot se opune proiectului, nelăsîndu-se cumpărat de companie. Acest agent, sub acoperirea de turist ne-a fotografiat din toate poziţiile, iar ulterior, a stat o oră peste drum de curtea bisericii, filmînd orice mişcare. Monitorizarea nostră cu camere foto şi video s-a făcut ostentativ, provocator, iar în momentul în care am ajuns în piaţa istorică a localităţii nu au lipsit provocările ordinare din partea anumitor civili. Prin zonă mişunau echipaje de Poliţie şi jandarmi, iar anumite servicii de informaţii nu lipseau nici ele. Cea mai ridicolă acţiune a organelor de ordine a fost însă descinderea în tabără a Poliţiei şi jandarmilor, sub pretextul unei reclamaţii primite, conform căreia în tabăra naţionalistă s-ar afla arme de foc.

Tensiunea dintre cele două tabere era evidentă, însă camarazii noştri s-au comportat exemplar, nerăspunzînd la provocări. Pentru noi este uşor: venim două-trei zile şi apoi plecăm, dar oamenii aceştia care luptă pentru salvarea Roşiei Montane, trăiesc de mai bine de 15 ani, zi de zi, în această localitate care seamănă tot mai mult cu un oraş sub asediu.

Toate aceste lucruri le ştiam, cei care am fost şi in 2010, chiar de la faţa locului, iar ceilalţi din articolele pe care au avut ocazia să le citească. Cu alte cuvinte nu am fost surprinşi de cele văzute. Ceea ce ne-a surprins însă a doua zi, a fost vizita făcuta, fără nici un anunţ, de către preşedintele Traian Băsescu. Nu credeam că într-o ţară a cărei Constituţie consfinţeşte principiul separării puterilor în stat, un preşedinte care nu are nici o prerogativă în promovarea unui proiect privat, se poate implica atât de agresiv în sprijinirea demersurilor unei companii străine. A fost o nouă ocazie pentru dânsul să facă o baie de mulțime înconjurat de oamenii plătiți de Gold Corporation, un lucru foarte important pentru dânsul ținând cont că în ultima periodă a fost primit doar cu huiduieli. Suntem siguri că vizita dânsului nu a fost anunțată pentru faptul că era convins că nici aici cu toată finanțarea companiei nu ar fi fost primit atât de bine dacă s-ar fi știut despre aceasta.

Cu toate acestea noi ne păstrăm încă convingerea că acest proiect nu va porni niciodată. Sunt convins că deși românii au lăsat guvernanții, fără să se opună să vândă celelalte resurse ale țarii de data aceasta acest lucru nu se va mai întâmpla, în problema Roșiei Montane românii nu vor lăsa ca acești oamenii orbiți de strălucirea aurului de acolo să facă un asemenea proiect.

duminică, 21 august 2011

TABĂRA NAŢIONALISTĂ DE LA ROŞIA MONTANĂ. EDIŢIA A 2-A. 27-28 AUGUST 2011.

FUNDATIA "ION GAVRILA OGORANU"
str. Veseliei 21, sector 5, Bucuresti
tel. 0722749249, ppp1993@gmail.com
______________________________________________________

TABARA NATIONALISTA DE LA ROSIA MONTANA

Comunicat

Va facem cunoscut ca, in zilele de 27 si 28 august a.c., vom organiza a 2-a tabara nationalista de la Rosia Montana, in inima Muntilor Apuseni.

Vrem sa oferim celor interesati posibilitatea de a cunoaste, la fata locului, drama uneia din cele mai vechi localitati din Romania, unde populatia este dezbinata, izolata, lasata fara posibilitati de dezvoltare locala, pentru ca o companie cu capital canadian sa exploateze cel mai mare zacamant de aur din Europa, in prejudiciul flagrant al statului roman si in dispretul fata de generatiile viitoare carora li se ia dreptul utilizarii acestei resurse strategice.


Vrem sa aratam iubitorilor de natura salbatica peisajul de basm al plaiurilor si culmilor domoale ale Apusenilor, rasfatate in verdele crud al pajistilor smaltuite de cel intens al padurilor seculare, peste care sunt presarate lacuri ("taurile"), sate si vestigii stramosesti.

Vrem sa admiram uluitoarele ramasite ale civilizatiei dacice si protodacice, galeriile miniere romane, locurile legate de revolutiile lui Horia si Avram Iancu, sfintite prin jertfa si vitejia unor eroi precum Popa Balint sau Traian Macaveiu.


Vrem sa aratam celor ce le pasa, pas cu pas, care munti vor fi literalmente dinamitati, unde se vor afla craterele colosale, iazurile de cianuri ce vor otravi deopotriva aerul si panzele freatice, intr-un pustiu selenar pe care sute de ani nu va trai nimic.


Vrem sa stam de vorba cu oamenii locului, cei care de mai bine de 10 ani suporta un adevarat razboi surd, fiind supusi unui asediu economic si social, prin complicitatea si tradarea tuturor guvernelor din 1999 incoace.


Vrem sa dam acestor oameni un semnal: ca nu sunt singuri. Ca nationalistii din Romania si din intreaga lume sunt alaturi de ei, in lupta de rezistenta pe care o duc pentru apararea inimii Apusenilor. Ca de se vor lega vreodata de steiurile muntilor, pentru a pieri odata cu ei, alaturi de ei va sta si tineretul nationalist.

Vrem sa lansam un
APEL LA REZISTENTA NATIONALA, catre toate fortele sanatoase ale societatii romanesti, pentru apararea celei mai mari rezerve strategice a tarii, pentru viitorul sanatos al copiilor nostri, pentru apararea istoriei strabune!

Suntem alaturi de ultimii moti care-si apara pamanturile, muntii, bisericile si mormintele stramosilor!


Comandantul taberei nationaliste de la Rosia Montana este dl. Ciprian Netoiu.

Pentru participare si orice alte amanunte, persoana de contact: Alexandru Onofrei - tel. 0731807061, e-mail: ogoranu@gmail.com.

Rosia Montana rezista!

Florin Dobrescu,

secretar al F I G O
____________________________________

NOTA: Participarea se face DOAR în urma anunţării prealabile la persoana de contact sau la comandantul taberei, şi în urma acceptului dat de acesta. Avînd în vedere ca în acele zile se vor desfăşura şi manifestările organizaţiilor susţinătoare ale proiectului, ne rezervăm dreptul de a ne aştepta la provocări, ca şi anul trecut, motiv pentru care participarea la tabără nu este liberă, ci supusă selectării organizatorului. Mulţumim pentru înţelegere.

vineri, 15 iulie 2011

CONTINUĂM REZISTENŢA LA ROŞIA MONTANĂ! MASIVUL CÂRNIC CONDAMNAT LA DISTRUGERE!

Dragi camarazi, prieteni, frati romani,
Va ducem la cunostinta trista veste ca, în ciuda deontologiei profesionale si a legislatiei in vigoare, Comisia Nationala de Arheologie (CNA) a aprobat eliberarea de sarcina arheologica a Masivului Cârnic, purtatorul celor mai importante vestigii arheologice romane, dacice si protodacice de la Rosia Montana, patrimoniu cultural-istoric ce se constituie intr-un veritabil certificat de nastere al poporului roman! Aceasta desi in 2003, aceeasi comisie mai emisese un astfel de certificat, anulat dupa un an de instantele romanesti. Un tezaur arheologic precum amsivul Carnic nu poate fi epuiyat de sarcina arheologica decat in yeci de ani, nicidecum in 7 ani!
Din informatiile ce le avem pana la acest moment, se pare ca ancheta deschisa de DNA ministrului UDMR Laszlo Borbely, a constituit o presiune politica a actualei puteri
asupra aliatului guvernamental UDMR, suficienta cat sa forteze mana ministrului Kelemen Hunor, mana care a si semnat certificatul de eliberare de sarcina arheologica a masivului Cârnic.
Din nefericire pentru acest neam rastignit de caiafe si pilati, din jocurile politice ale politicienilor fanarioti de pe malurile Dambovitei, ies astfel de acte administrative cu caracter de tradare nationala. Pentru a se pastra la putere, sunt in stare sa cedeze pamantul sfant al patriei, cu toate bogatiile de sub el.

Dragi prieteni,

Am luat deja legatura cu motii care tin de 14 ani rezistenta la Rosia Montana. Ei se organizeaza si vor ataca in instanta si acest certificat, asa cum au facut-o in 2003, cand au castigat anularea lui.
Ei sunt hotarati sa mearga pana la capat in apararea ultimei bogatii strategice a Romaniei, aurul Apusenilor, in apararea vetrelor lor si vestigiilor lasate de stramosii nostri.
Dar ei trebuie sa fie sprijiniti de toti romanii.

Camarazi, prieteni,


Trebuie sa ne mobilizam in acest ceas. Mobilizarea trebuie sa fie generala! Societatea civila, organizatiile politice, cetatenii fiecare si toti la un loc. Sa sensibilizam forurile interne si mai ales cele europene, care au mai oprit de cateva ori pana acum inceperea exploatarii de la Rosia Montana!

Vom reactiva campania "Rosia Montana rezista!", desfasurata anul trecut cu succes. Vom organiza din nou proteste publice, manifestatii, marsuri in Capitala si principalele orase, si tabere la Rosia Montana.

Noua, camarazi, ne revine misiunea antrenarii segmentului nationalist din societatea romaneasca, in aceasta lupta care este una de prim interes national.

Nu putem admite sa se distruga muntii lui Avram Iancu, cu tot ce e pe ei, nu putem admite sa ni se fure cea mai mare parte din aurul Apusenilor, nu putem admite ca in locul acela verde si frumos de azi, maine sa se intinda un pustiu selenar, plin cu iazuri de cianura, sursa de cancer si moarte pentru noi si copiii nostri!

Camarazi, lupta pentru Rosia Montana continua! Sa nu cedam nici o brazda din pamantul lui Avram Iancu, al luI Horia, al lui Susman si al fratilor Macaveiu - executati de Securitate pentru rezistenta lor din Muntii Apuseni.


Reactivam blogul Rosia Montana rezista:
http://rosiamontanarezista.blogspot.com/ Promovati-l! faceti-l cunoscut tuturor!
Imnul campaniei noastre ramane acelasi: "Noi suntem cei chemati sa aparam / Muntii nostri cei frumosi! / Caci luptatori de frunte suntem noi / Si vita de eroi!..."

Rosia Montana rezista!


Asa sa ne ajute Dumnezeu!

Florin Dobrescu Secretar general al PPP 0722749249 buciumul@yahoo.com